Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájmové aktivity naší mateřské školy v roce 2018-2019

 

1. SOLNÁ JESKYNĚ (v sousedním domě)

  • pro všechny děti
  • ozdravné pondělní pobyty 1x týdně každá třída

 

2. PŘEDŠKOLIČKA

  • pro předškoláky
  • každé odpoledne od Po až Čt, kdy jsou předškoláci po odpočinku společně na jedné třídě, za vedení všech pedagogů MŠ
  • je především zaměřena na individuální získávání  kompetencí každého z dětí

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy

 

Název projektu:MŠ Jizerka 22 Liberec

Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003993

Zahájení realizace projektu:01.01.2017

Ukončení realizace projektu:31.12.2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory:303 326 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů zaměřená naspecifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi,sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěva prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání. 

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.